HTPC-AUDIO Strona o optymalizacji komputera do zastosowań multimedialnych, odtwarzania plików audio-video.


Idź do treści

Odtwarzanie Video

Chcesz opublikować na stronie www.htpc-audio.com recenzję swojego urządzenia PC-Audio, konfigurację sprzętu - Zapraszam!      KLIK!

W tej zakładce opiszę ustawienia dla odtwarzacza wideo - Media Player Classic-HomeCinema i współpracujących z nim filtrów: Lav Audio, LAV Video, MadVR i ReClock.

Potrzebne programy:
Nawet gdy używamy systemu 64bit, oprogramowanie do odtwarzania plików video ściągamy w wersji x86 (32bit).
1. Media Player Classic - HomeCinema - wersja ZIP, x86. link
2. LAVFilters - wersja ZIP x86 link
3. MadVR link
4. ReClock link - Ten fitr zawsze instalujemy jako ostatni.

O ile to możliwe wybieram wersje bezinstalacyjne - programy w wersji zip. Wystarczy taki program rozpakować i umieścić w wybranym folderze. W moim przykładzie będzie to
C:/odtwarzacze/ dla MPC-HC i C:/odtwarzacze/filtryAV/ dla filtrów i kodeków.

INSTALACJA
1. Po ściągnięciu MPC-HC i rozpakowaniu go przenosimy folder z programem do w/w folderu, lub innego wybranego.
2. Folder z filtarmi LAVFilters przenosimy do wybranej lokalizacji (u mnie C:/odtwarzacze/filtry) Otwieramy folder LAVFilters, odszukujemy plik install_audio.bat, prawy klawisz myszy na nim i Uruchom jako Administrator. Tak samo postępujemy z plikiem install_video.bat.Instalacja zakończy się odpowiednim komunikatem


3. Folder z filtrem MadVR przenosimy do wybranej lokalizacji (u mnie C:/odtwarzacze/filtry) Otwieramy folder MadVR, odnajdujemy plik install.bat i tak jak w LAVFilters uruchamiamy go z prawami administratora.


4. Jako ostatni instalujemy filtr ReClock. Jest to doskonałe narzędzie pilnujące aby prędkość odtwarzania obrazu i dźwięku była skorelowana z częstotliwością odświeżania monitora.
W sytuacji gdy częstotliwość odświeżania monitora nie jest prostą wielokrotnością liczby klatek na sekundę odtwarzanego filmu prędkość odtwarzania będzie zmieniona. Np. przy częstotliwości odświeżania monitora 60Hz, i odtwarzaniu filmu DVD w systemie PAL o ilości 25 kl/s prędkość odtwarzania będzie o 4% szybsza, a co za tym idzie dźwięk będzie odpowiednio wyższy. Prawidłowo częstotliwość odświeżania powinna być ustawiona jako krotność liczby klatek/sekundę, czyli w przypadku filmu z fps 25 - 25Hz; 50Hz; 75Hz itd.

KONFIGURACJA ODTWARZACZA MPC-HC

Uruchamiamy odtwarzacz MPC-HC, i skrótem klawiszowym "O" otwieramy okno konfiguracji (lub PPM - prawy przycisk myszy, i wybieramy 'Ustawienia')
1. Zakładka: Program
Zaznaczamy
Przechowywanie ustawień w pliku .ini i Priorytet programu powyżej normalnego.


2. Zakładka: Formaty
W polu
Menu Kontekstowe zaznaczamy kwadracik Foldery (powstanie wpis do menu kontekstowego 'Odtwarzaj w MPC-HC').
W polu
Powiązania naciskamy przycisk Wideo i Przycisk: Zastosuj.


3. Zakładka: Strumień Wyjściowy
W polu
Obraz DirectShow wybieramy odpowiedni renderer. Jeżeli zainstalowaliśmy MadVR to ten, jeżeli nie mamy go zainstalowanego to Enhanced Video Renderer (custom presenter)
W polu
Renderer Dźwięku wybieramy ReClock
Przycisk:
Zastosuj


4. Zakładka: Pełny Ekran
Możemy zaznaczyć:
Rozpoczynanie odtwarzania w trybie pełnego ekranu.
W polu
Ekran: wybieramy ten monitor na którym chcemy odtwarzać filmy.
Przycisk:
Zastosuj


5. Zakładka: Filtry Wewnętrzne.
W tej zakładce
odznaczamy wszystkie filtry, źródłowe i przetwarzające. Prawy przycisk myszy -> Wyłącz wszystkie filtry.


6. Zakładka: Filtry Zewnętrzne.
Naciskamy przycisk
Dodaj Filtr, z rozwijanej listy wybieramy LAV Audio Decoder, naciskamy OK i zaznaczamy po prawej stronie pole Preferowane. Powtarzamy całą operację, z tym że z listy wybieramy LAV Video Decoder. Również ustawiamy go jako Preferowany.
Przycisk:
Zastosuj


To wszystkie ustawienia programu, ale nie zamykamy jeszcze okna z filtrami gdyż musimy je skonfigurować.

KONFIGURACJA FILTRÓW: LAV Audio i LAV Video

W zakładce
Filtry Zewnętrzne odtwarzacza MPC-HC klikamy podwójnie na LAV Audio Decoder. Pojawi się okno konfiguracyjne filtra.
1. Zakładka Audio Settings

 • W polu Bitstreaming (S/PDIF,HDMI) zaznaczamy formaty które obsługuje posiadana karta dźwiękowa/procesor.
 • W polu Output Formats zaznaczamy odpowiednią liczbę bitów którą/które jest w stanie obsłużyć posiadane urządzenie wyjściowe

Ja akurat odtwarzam przez stereofoniczny konwerter USB-Spdif który działa tylko w 24. bitowej długości słowa i przykład dotyczy posiadanego przeze mnie urządzenia. W przypadku innych kart należy zaznaczyć wszystkie formaty z którymi urządzenie jest w stanie współpracować.


2. Zakładka Mixing
Ponieważ tak jak pisałem opis dotyczy stereofonicznego konwertera, w tej zakładce zaznaczam
Enable Mixing, w Output Speaker Configuration zostawiam Stereo, a w polu Settings zaznaczam Don't mix stereo sources


Klikamy Zastosuj, i OK zamykając okno.

W zakładce
Filtry Zewnętrzne odtwarzacza MPC-HC klikamy podwójnie na LAV Video Decoder. Pojawi się okno konfiguracyjne filtra.
1. Zakładka Video Settings

 • W polu RGB Output level zaznaczamy odpowiednią wartość, w zależności od tego czy odtwarzamy filmy na monitorze komputerowym, czy telewizorze. Jaka wartość jest odpowiednia dla naszego wyświetlacza zwykle jest podane w specyfikacji tegoż. Dla telewizora najczęściej jest 16-235.
 • W polu Hardware Acceleration wybieramy odpowiedni dekoder w zależności od posiadanej karty video. Program poinformuje nas czy możemy użyć wybranego dekodera napisem Available (Możliwe), Not available (Niemożliwe).

nVidia CUVID - dla kart nVidii
DXVA2 (copy-back) - dla kart AMD (dekoder może także współpracować z innymi markami GPU)
Intel QuickSync - dla procesorów Intel Sandy Bridge
DXVA (native) - w naszej konfiguracji nieprzydatne gdyż nie współpracuje z filtrem madVR


Klikamy Zastosuj, i OK zamykając okno.

Teraz klikając przycisk
OK można zamknąć odtwarzacz MPC-HC.

KONFIGURACJA FILTRA: ReClock

1. Zakładka Audio settings
Pole Audio Interfaces to use for

 • PCM: Wasapi Exclusive - Wybór interfejsu do przesyłu zdekompresowanego dźwięku PCM.
 • Bitstream: WaveOut - Wybór interfejsu do przesyłu skompresowanego dźwięku w postaci Bitstream.


Pole Devices to use with

 • WaveOut:
 • WASAPI Exclusive:

W obu przypadkach wybieramy wyjścia (HDMI, S/PDIF, USB) odpowiednie dla każdego interfejsu który określiliśmy w poprzednim ustawieniu. Czyli dla WaveOut wybieramy wyjście HDMI lub S/PDIF dla przesyłu dźwięku w postaci Bitstream, dla WASAPI Exclusive wyjście zdekodowanego - HDMI PCM lub RCA.

Pole
PCM Output
Te ustawienia są zależne od tego jakie wartości wspiera nasze urządzenie wyjściowe (karta dźwiękowa, konwerter).

 • Sampling rate: ustawiamy najwyższą wartość jakią wspiera urządzenie wyjściowe, np 96khz. Można zostawić domyślne Same as input (default) jeżeli mamy nowoczesny interfejs np. 24bit/192khz
 • Format: jeżeli karta wspiera 32bit ustawiamy 24 bit int padded to 32. Jeżeli nie wspiera, to ustawiamy 24 bit int lub 16 bit int.
 • Quality: Best Sinc Interpolation - jest to ustawienie jakości resamplingu, nas interesuje tylko najlepsza.

Pozostałe ustawienia w tej zakładce zostawiamy bez zmian.


2. Zakładka Video settings

 • Hardware Interface: DirectDraw
 • Monitor detection: Może zostać Automatic. Jeżeli ktoś ma dwa monitory dobrze jest wybrać ten który służy do wyświetlania filmów.
 • Frame rate determination: Zaznaczamy wszystkie trzy okienka. W polu wyboru Media files wybieramy 23.976fps, w polu wyboru DVD wybieramy 25fps
 • Speed change of media with PCM audio: W obu okienkach wpisujemy 5%
 • General: Zaznaczamy oba kwadraciki


3. Zakładka Advanced settings
Tu właściwie wszystko można zostawić jak jest domyślnie. Ewentualnie w polu General można zaznaczyć
Give High CPU priority to player

To wszystkie ustawienia
ReClock'a. Naciskamy przycisk OK aby zamknąć okno konfiguracji.

Teraz po włączeniu odtwarzania fimu w zasobniku powinna pojawić się ikona programu w postaci zielonej tarczy zegara.


Jeżeli miga naprzemiennie kolorami zielonym i czerwonym to oznacza iż dokonuje korekcji. Jeżeli jest koloru żółtego to znaczy że należy zmienić częstotliwość odświeżania monitora na którym odtwarzany jest film dostosowując ją do ilości klatek odtwarzanego filmu (lub krotność ilości fps). W tym celu należy wejść we własciwości karty graficznej, wybrać odpowiedni monitor i dokonać zmiany. Ja mam ustawione na stałe 50Hz i przy odtwarzaniu filmów z 23.976fps i 25fps ikona zawsze jest zielona.
Kliknięcie na ikonę zegara w zasobniku dostarczy nam odpowiednich informacji.

Home | Hardware | Optymalizacja Komputera | Odtwarzanie Audio | Odtwarzanie Video | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego